ESG

Udržitelnost je pro nas závazkem, který naplňujeme ve všech svých činnostech. Věříme, že udržitelné podnikání je důležité pro budoucnost společnosti.

Snižování množství nerecyklovatelného odpadu:

 • používáme znovupoužitelné obaly na čistící prostředky
 • používáme automatický směšovač čistících prostředků

Zvýšení podílu tříděného odpadu u klientů:

 • školíme klienty v oblasti recyklace

Snižování spotřeby vody a energie:

 • šetříme vodu systémem sprejového úklidu
 • pravidelně revidujeme technické vybavení

Ekologický přístup k materiálům a prostředkům:

 • využíváme mobilní aplikaci na monitoring spotřeby hygienického materiálu. Data sdílíme s klienty.

1) Environment

2) Společenská odpovědnost

Diversita:

 • U nás neděláme rozdíly. LGBTQ+

Spokojenost zaměstnanců:

 • máme pouze stálé zaměstnance na smlouvu s nefinančními benefity

Ochrana, zdraví, osobních údajů a majetku klientů:

 • GDPR
 • BOZP
 • 100 % čistý rejstřík zaměstnanců

Transparentnost vůči klientům:

 • děláme otevřenou kalkulaci služeb
 • sdílíme data z aplikace na monitoring hygienického materiálu

Řízení firemní etiky:

 • máme systém pravidelné zpětné vazby se všemi zaměstnanci

3) Řízení firmy

Pokud by vás zajímaly další aktivity, které podnikáme k naplnění našich ESG závazků, neváhejte nás kontaktovat.

Kliro s.r.o

Hvězdova 1689/2a, Praha 4 – Nusle, 140 62

Nezávazné poptávky a dispečink: +420 724 206 118

kliro@kliro.cz

(c) 2023 - Kliro.cz