70 % kancelářského odpadu tvoří věci z papíru! Víte ale jak je správně třídit?

Jeden člověk v kanceláři spotřebuje ročně cca. 50kg papírových produktů.

Časopisy, krabice, obaly od jídla, běžný papír. Je toho spousta.

Pokud by v Čechách každý pracující v kanceláři třídil správně, zachránili bychom ročně až 2 miliony stromů!

Tak schválně. Víte co patří do papíru?

✅ noviny, časopisy
✅ knihy – ano, ale bez pevné vazby, ta jde do směsi
✅ obálky s folií
✅ lepenková krabice na zásilky

❌  nápojové kartony – patří do oranžových kontejnerů
❌  použité kapesníky – jsou kontaminované
❌  křídový, voskový papír
❌  fotografie

Špatné třídění je stejný problém, jako když lidé netřídí vůbec.

Pokud to s ekologií v kanceláři myslíte vážně, dávejte si pozor, abyste třídili jak máte.

Jelikož my to vážně myslíme, v rámci spolupráce nabízíme školení vašeho týmu na recyklaci zdarma.